Ajankohtaista

06.11.2019

TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ 30.10.2019


TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2020 JA NIIDEN SEURANTA

Teknisen lautakunnan tuli pohtia vuoden 2020 talousarvioehdotuksen laatimisen yhteydessä koko taloussuunnitelmakauden yleisiä kehittämistavoitteita ja ennakoida kauden aikana tapahtuvia toimintaympäristön muutoksia. Lautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen suunnitelman ja tavoitteet.


TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS JA INVESTOINNIT 2020

Lautakunta päätti hyväksyä talousarvion ja investointisuunnitelman vuodelle 2020 sekä esittää kunnanhallitukselle liitteen mukaisen talousarvion  ja investointisuunnitelman. Talousarvioon lisättiin tieavustuksia 15 000 e.


KAUPPILANTIEN SILLAN KORJAAMINEN

Kauppilantien silta on tullut käyttöikänsä päähän. Siltaa on korjattu kesällä 2019 ja sillalle johtavalle tielle on asetettu 3,5 t rajoitusmerkit. Päätettiin, että sillan uusiminen toteutetaan putkisiltana.


JÄTEVESIVERKOSTON PÄIVYSTYSPALVELUJEN KILPAILUTUS

Kunnalla on voimassa jätevesiverkoston päivystyspalvelu, joka palvelee kuntalaisia virka-ajan ulkopuolella tapahtuvissa jätevesiviemäreiden häiriötilanteissa. Sopimuskausi päättyy maaliskuussa 2020. Tekninen lautakunta päätti kilpailuttaa jätevesiverkoston päivystyspalvelut avoimella menettelyllä, ja tarjouksia vastaanotetaan 29.11.2019 asti.

Lisätiedot https://www.humppila.fi/elinkeinoelama/hankinnat/


TEKNISEN PALVELUSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Teknisen palvelusopimuksista kilpailutettiin teiden lanaus, tienvarsien niitto ja kaivinkonetyöt sekä kuljetukset kuorma-autolla ja traktorilla. Määräaikaan mennessä saapui tarjouksia 7 kpl. Lautakunta valitsi urakoitsijat kaudelle 2020 - 2022 seuraavasti:

 • teiden lanaus: Tmi Jani Näräkkä

 • tienvarsien niitto, viheralueiden niitto ja niittotyö erillistilauksena: Markku Laurila

 • kaivinkonetyöt: Markku Laurila

 • maa-aineskuljetukset ja muut kuljetukset traktorilla: Hämeen Kuljetus Oy

 • maa-aineskuljetukset kuorma-autolla: Hämeen Kuljetus Oy


  SYYSKATSELMUS VUONNA 2019

  Lautakunnan edustajat sekä rakennusmestari suorittivat syyskatselmuksen Humppilan kunnan alueella 8.10.2019. Tekninen lautakunta kävi kokouksessaan läpi katselmuskohde- ja toimenpidelistauksen, ja päätti lähettää kirjallisen kehotuksen listauksessa lueteltujen, toimenpiteitä vaativien kiinteistöjen omistajille.


  OSOITTEENMUUTOKSET

  Humppilan kunnan alueella useiden kiinteistöjen osoitteita ei ole rekisteröity Maanmittauslaitoksen rekisteriin, tai kiinteistön rekisterissä oleva osoite on virheellinen. Vakituisesti asutuilla kiinteistöillä on kuitenkin yleensä ollut vakiintuneessa käytössä osoite mm. vesilaskutuksessa. Loma-asuntokiinteistöiltä osoite yleensä puuttuu. Virheellinen osoite saattaa vaikeuttaa mm. pelastuslaitoksen ja muiden viranomaisten toimintaa, minkä vuoksi osoitteet tulee oikaista. Lautakunta päätti vahvistaa kiinteistöillä käytössä olleet osoitteet kiinteistöiden virallisiksi osoitteiksi, ja nimetä osoitteet puuttuvilta kiinteistöiltä.