Ajankohtaista

03.10.2019

Kunnanvaltuuston päätökset 29.9.2019


JUHA RANTASEN EROPYYNTÖ LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ
Kunnanvaltuusto päätti myöntää Juha Rantaselle hänen pyytämänsä eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä ja muista luottamustehtävistä ja totesi, että hänen tilalleen valtuustoon kutsutaan Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän 1. varajäsen Pekka Niinikoski.

JUHA RANTASELTA VAPAUTUVIEN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN
Kunnanvaltuusto päätti, että Juha Rantaselta avoimiksi jääneet luottamushenkilöpaikat täytetään seuraavasti:

  • Valtuuston vaalilautakunta: Markus Seuranen
  • Sivistyslautakunnan puheenjohtaja: Markus Seuranen
  • Kanta-Hämeen keskussairaalan valtuuston varajäsen: Jorma Andersson
  • Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsen: Timo Nikkanen (varajäsen Teuvo Nieminen)
  • FSHKY:n tarkastuslautakunta: Timo Nikkanen (varajäsen Markus Seuranen)
  • Juha Rantasen avoimiksi jääneet luottamushenkilöpaikat täytettiin Humppilan työväenyhdistys
    Ry:n ehdotuksen mukaisesti.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN TARJA NIEMISEN TILALLE
Kunnanvaltuusto päätti jättää asian käsittelemättä ja siirtää sen seuraavaan kokoukseen.

OSAVUOSIKATSAUS 6/2019
Kunnanvaltuusto merkitsi osavuosikatsauksen 6/2019 tietoonsa saaduksi.

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Tästä voit lukea tasapainottamissuunnitelman. 

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN
Kunnanvaltuusto päätti myöntää Kaija Romppaiselle eron elämänlaatulautakunnan puheenjohtajuudesta ja valita elämänlaatulautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi Vesa-Pekka Hirviojan.
Vesa-Pekka Hirviojan valinta elämänlaatulautakunnan puheenjohtajaksi tehtiin Hanne Seestien ehdotuksen mukaisesti.

FSHKY:N JÄSENKUNTIEN HYVINVOINTIKERTOMUS
Kunnanvaltuusto päätti

  • merkitä seudullisen hyvinvointikertomuksen tietoonsa saaduksi ja
  • hyväksyä seudullisen hyvinvointikertomuksen.

MARKKINOINTISTRATEGIA
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Tästä voit lukea markkinointistrategian. 

MUUT ASIAT
Minna Autio teki valtuustoaloitteen kestävän kehityksen budjetoinnista ja ilmastovaikutusten arvioinnista. Valtuustoaloite on luettavissa tästä.

Aira Suikki teki valtuustoaloitteen lasten koulukuljetusten lisäämiseksi. Valtuustoaloite on luettavissa tästä.