Ajankohtaista

20.09.2019

Kunnanhallituksen päätökset 16.9.2019


Kunnanjohtajan vuosiloma

Kunnanjohtaja on pitänyt viraston kesäsulun aikana vuosilomaa 13.7.2019.  Asiasta sovittiin etukäteen kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa.  Kunnanhallitus päätti merkitä kunnanjohtajan vuosiloman hyväksyen tietoonsa saaduksi.

Ehdotukset Kiinteistö Oy Humppilan Säästötalon ja Kiinteistö Oy Humppilan Kauppakulman hallituksen jäseniksi

Kunnanhallitus ehdotti Kiinteistö Oy Humppilan Säästötalon hallituksen jäseniksi Vesa-Pekka Hirviojaa ja Matti Saarenmaata sekä Kiinteistö Oy Humppilan Kauppakulman hallituksen jäseniksi Juha Laaksosta ja Matti Saarenmaata.

Kunnan edustajan nimeäminen Kiinteistö Oy Domino Outlet Humppilan yhtiökokoukseen ja kunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Kunnanhallitus ehdottaa Kiinteistö Oy Domino Outletin hallituksen jäseniksi Jari Keskitaloa, Vesa-Pekka Hirviojaa ja Joo-nas Heikkilää sekä nimesi kunnan edustajaksi Timo Nikkasen ja varaedustajaksi Jukka Rouhiaisen.

Juha Rantaselta vapautuvien luottamustehtävien täyttäminen

Valtuutettu Juha Rantanen on lähettänyt 27.5.2019 eropyynnön Humppilan kunnan luottamustehtävistä 15.6.2019 alkaen Hämeenlinnaan muuton takia. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää henkilöt Juha Rantaselta vapautuviin luottamustehtäviin. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelun käynnistäminen

Hämeen liitto pyytää kuntien päätökset osallistumisesta maakunnallisen sote-kuntayhtymän selvityshankkeen rahoitukseen esitetyn kuntakohtaisen hanke-erittelyn mukaisesti. Humppilan kunnan osuus hankkeesta on 1300 euroa. Liitto pyytää kuntia nimeämään edustajansa selvityshankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmä koostuu kuntien hallitusten puheenjohtajista, valtuustojen puheenjohtajista ja kuntajohtajista. Lisäksi maakuntajohtaja ja sairaanhoitopiirinjohtaja ovat ryhmässä jäseninä asiantuntijaroolissa.

Kunnanhallitus päätti nimetä ohjausryhmään kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja kunnanjohtajan.

Tarkastuslautakunnan jäsenen nimeäminen Tarja Niemisen tilalle

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se nimeää henkilön Tarja Niemisen tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Sarastia oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Humppilan kunta on KuntaPron omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja. Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja valtuutti kunnanjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.