Ajankohtaista

04.07.2019

Ympäristöministeriön kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa.


Tervetuloa vastaamaan ympäristöministeriönkyselyyn asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluunliittyvissä muutoshankkeissa. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoakansalaisten näkökulmasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi.


Maankäyttö- jarakennuslain uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytönsuunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta, tukea kansalaistenmahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun japäätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja johdonmukainen.Uudistuksen valmistelusta vastaa ympäristöministeriö. Lisää tietoa maankäyttö-ja rakennuslain uudistuksesta löytyy http://www.mrluudistus.fi-sivustolta.


Tässä kyselyssäpyritään kuulemaan asiakkaita, joilla on kokemusta etenkin kaavoitukseen jamaankäytön suunnitteluun liittyvistä muutoshankkeista. Muutoshankkeellatarkoitetaan esimerkiksi kaavoitusta, talon rakentamista, lunastusmenettelyä,tonttijakoa, katusuunnittelua tai muuta vastaavaa ympäristön maankäytönmuuttamisen hanketta tai päätöstä, jonka kunnan tai valtion viranomainen hyväksyy.

 Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia,ja se on avoinna 15.8.2019 asti. 

Suora linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/01C26F4D2E6E5892. Kysely löytyy myös otakantaa.fi–sivulta nimellä Kysely asiakaskokemuksista kaavoitukseen ja maankäytönsuunnitteluun liittyvissä muutoshankkeissa https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/381/