Ajankohtaista

04.07.2019

Odotusajat vanhuspalveluihin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella

1.1.-30.6.2019


Palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat

Tehostetun palveluasumisen asumispalvelut 66 pv

Tarpeen mukainen kotihoito alle 7 pv

Kotihoidon tukipalvelut alle 7 pv

Palvelutarpeen arviointi alle 7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuskuukauden alusta, jos hakija (t) täyttävät myöntämiskriteerit.

Kuntakohtaisia jonoja määrärahan puutteen vuoksi.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu alle 7 pv.