Ajankohtaista

19.06.2019

Teknisen lautakunnan päätöksiä lyhyesti 12.6.2019


YMPÄRISTÖLUPA HÄMEEN KULJETUS OY, KANGASKALLION KALLIONOTTOALUE

Hämeen Kuljetus Oy on hakenut ympäristölupaa Huhdin kylään Kangaskallion kallionottoalueelle kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen. Tekninen lautakunta on myöntänyt 10 vuoden maa-ainesluvan 8.6.2016. Tekninen lautakunta päätti myöntää Hämeen Kuljetus Oy:lle ympäristöluvan.

TEKNISEN PALVELUSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Teknisen palvelusopimusten osalta latutyösopimuksen ja talvikunnossapitosopimusten sopimusluonnokset tuli hyväksyttää teknisellä lautakunnalla ennen sopimusten allekirjoittamista. Tekninen lautakunta hyväksyi sopimusluonnokset; ja oikeutti teknisen johtajan allekirjoittamaan tarvittavat hankintasopimukset.

TOIMINTAPUISTON KILPAILUTUS

Toimintapuiston maanrakennusurakan tarjoukset pyydettiin jättämään tekniselle lautakunnalle ma 10.6.2019 klo 15 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään tarjousta. Valaistusurakan osalta tarjoukset pyydettiin viideltä toimijalta. Tarjouksia saatiin 2 kpl. Valaistuksen urakoitsijaksi valittiin Etelä-Suomen Sähköpalvelu Oy. Aitaelementtiurakan osalta tarjoukset pyydettiin viideltä toimijalta. Tarjouksia saatiin 3 kpl. Aitaelementtiurakka päätettiin tilata Puomitek Oy:ltä.

LAUSUNTOPYYNTÖ POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖISEN VESILIIKENTEEN KIELTÄMISEKSI KIIPUNJÄRVELLÄ HUMPPILAN JA JOKIOISTEN KUNNISSA

Hämeen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle on tehty esitys moottorikäyttöisen vesiliikenteen kieltämisestä Jokioisten ja Humppilan kunnissa sijaitsevalla Kiipunjärvellä. Ely-keskus on pyytänyt Humppilan kunnan lausuntoa asiaa koskien. Tekninen lautakunta valmisteli lausuntoa edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Forssan kaupungin jätelautakunta on pyytänyt lausuntoa jätteen kuljetusjärjestelmästä. Jätelautakunnan on päätettävä jätteenkuljetusjärjestelmästä mm. Humppilan alueella. Tällä hetkellä Humppilassa kiinteistön haltija kilpailuttaa itse jätteenkuljetuksensa. Jätelain mukaan asuinkiinteistöllä syntyvän jätteen kuljetukseen on kaksi vaihtoehtoa, joko kunnan järjestämä jätteenkuljetus tai kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Tekninen lautakunta valmisteli kunnanhallitukselle lausuntoa puoltamalla kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen valintaa.

YLEISTEN LEIKKI- JA LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSTAMINEN

Osa kunnan leikki- ja lähiliikuntapaikoista vaatii kunnostamista. Karintien ja urheilukentän leikkialueet suljetaan ja keskitetään ylläpito ja kunnostaminen monipuolisempiin leikki- ja lähiliikuntapaikkoihin.

MUUT ASIAT

Salen viereinen leikkipaikka aidataan, Lasitehtaantien asfaltointi on tilattu sekä Kotipalvin ja Kukkatalon väliin on suunniteltu penkkejä.