Ajankohtaista

17.06.2019

Kunnanhallituksen päätökset 10.6.2019


Ateriapalveluiden kokonaisulkoistus

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi saaduksi Loimijoen kuntapalvelu Oy:n kanssa solmitun ja allekirjoitetun ateriapalveluiden hankintasopimuksen.

Keskuskeittiön yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen

Humppilan kunnan keskuskeittiön vakituista henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen ja keskuskeittiön kaikki vakituiset työntekijät ovat siirtyneet Loimijoen kuntapalvelut Oy:n palvelukseen 1.6.2019 alkaen liikkeenluovutuksen periaattein ns. vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhteen ehdoin. Kunnanhallitus merkitsi tiedon yhteistoimintaneuvottelujen päättymisestä ja liikkeenluovutussopimuksen tiedoksi saaduksi.

Kunnan edustajan määrääminen kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2019

Vuonna 2001 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan 3.9.2019 klo 10.00 alkaen kunnantalolla. Kunnanhallitus nimesi vuoden 2019 kutsuntalautakuntaan edustajaksi Jukka Rouhiaisen ja varaedustajiksi Aira Suikin ja Kari Aholan.

Vanhusneuvoston toiminnan arviointi

Vanhusneuvosto on tehnyt toiminnan arvioinnin, jossa se on arvioinut omalle toiminnalleen asettamiaan tavoitteita ja niiden toteutumista ajalla 1.1.2019 – 14.5.2019. Kunnanhallitus merkitsi vanhusneuvoston toiminnan arvioinnin tiedoksi saaduksi.

Valtuustoaloite Humppilan urheilu- ja pesäpallokentän huoltorakennuksen rakentamisesta

Kunnanhallitus päätti, että hankkeen valmistelu aloitetaan seuraavasti: tekninen osasto haastattelee mm. urheiluseurojen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten edustajat, haastattelujen ja kyselyjen perusteella tehdään alustava tilaohjelma, tilaohjelman perusteella laaditaan alustava hinta-arvio ja aikataulu. Tilaohjelmaa suunnitellessa huomioidaan myös mahdollinen urheilukentän nurmikonhoitolaitteistojen säilytykseen varattava tila. Valmistelun tulokset tuodaan kunnanhallitukselle 30.8.2019 mennessä.

Markkinointistrategia

Kunnanhallituksen vuoden 2019 tavoitteissa on markkinointistrategian luominen. Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.4.2019 päättänyt, että hallintojohtaja valmistelee luonnoksen markkinointistrategiasta markkinointityöryhmän käsiteltäväksi ja, että kunnan markkinointistrategia on valmiina kesäkuun ensimmäiseen kunnanhallituksen kokoukseen. Kunnanhallitus päätti, että johtoryhmä jatkaa markkinointistrategian työstämistä kunnanhallituksen kommenttien pohjalta ja strategia tuodaan uudelleen hallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuuston kokouksen päätösten toimeenpano

Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön 28.5.2019 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen päätökset, koska päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston päätösvallan ulkopuolelle eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia.

Kunnanjohtajan hakemus vuosilomista ja säästövapaista

Kunnanhallitus päättää myöntää kunnanjohtajalle vuosilomia ja säästövapaita hakemuksen mukaisesti.

Tilinkäyttöoikeudet

Kunnanhallitus päättää myöntää Susanna Hokkaselle tilinkäyttöoikeudet kunnan tilille FI04 5060 0210 0002 75.

Juha Rantasen eropyyntö luottamustehtävästä

Valtuutettu Juha Rantanen on lähettänyt 27.5.2019 eropyynnön Humppilan kunnan luottamustehtävistä 15.6.2019 alkaen Hämeenlinnaan muuton takia. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Juha Rantaselle hänen pyytämänsä eron kunnanvaltuuston jäsenyydestä ja muista luottamustehtävistä.

Tarja Niemisen eropyyntö luottamustehtävästä

Tarkastuslautakunnan jäsen Tarja Nieminen on lähettänyt 4.5.2019 eropyynnön Humppilan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä 26.4.2019 alkaen Forssaan muuton takia. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Tarja Niemiselle hänen pyytämänsä eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä.