Ajankohtaista

07.06.2019

Kunnanvaltuuston päätökset 28.5.2019


VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS

Kunnanvaltuusto merkitsi tilinpäätöksen tietoonsa saaduksi ja että tilikauden 2018 tulos 114 664,14 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

Tarkastuslautakunta on laatinut kunnanvaltuustolle arviointikertomuksen vuodelta 2018.

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Kunnanvaltuusto merkitsi tarkastuskertomuksen tiedokseen saaduksi ja hyväksyi kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä myönsi kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018.                                                   

TEOLLISUUS- JA YRITYSTONTTIEN HINTOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa teollisuus ja yritystonttien hinnat 1.7.2019 alkaen seuraavasti: tontti valtatien varressa 1,5 € / m2, tontti muualla 1 € /m2, lohkomiskustannuksista vastaa ostaja, asuntotontteja myydään puoleen hintaan ajalla 1.7.2019 - 31.12.2020. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti, että kunnanhallituksella on markkinatilanteen niin vaatiessa, mahdollisuus poiketa kunnanvaltuuston vahvistamista teollisuus- ja yritystonttien ja asuntotonttien myyntihinnoista.

VARHAISKASVATUSHENKILÖSTÖN NIMIKEMUUTOKSET

Kunnanvaltuusto päätti, että Humppilan kunnassa otetaan käyttöön uuden varhaiskasvatuslain mukaiset nimikkeet 1.2.2019 alkaen seuraavasti:

Vastaava lastentarhanopettaja = Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja

Lastentarhanopettaja = Varhaiskasvatuksen opettaja

Lastenhoitaja = Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN URHEILU- JA PESÄPALLOKENTÄN HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMISESTA

Kunnanvaltuusto päätti, että valtuustoaloite palautetaan kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi ja, että aloitteen valmistelua jatketaan teknisessä lautakunnassa 24.4.2019 teknisen johtajan tekemän esityksen mukaisesti.