Ajankohtaista

31.05.2019

Kunnanhallituksen päätökset 20.5.2019


SOPIMUS VÄLIVUOKRAUKSESTA

Kunnanhallitus edellytti kokouksessaan 6.5.2019, että lakimies tarkastaa välivuokrausasiakirjat. Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyä seuraavaan kokoukseen, koska neuvottelut asiakirjojen sisällöstä olivat edelleen kesken.

ALUEVARAUSSUUNNITELMA VALTATIE 2 PARANTAMISESTA HUMPPILAN KOHDALLA

Humppilan kunta on yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen ja Väyläviraston kanssa valmistellut aluevaraussuunnitelmaa, jossa otetaan kantaa valtatie 2:n liittymäratkaisuihin Humppilan kohdalla. Suunnitelman laatiminen liittyy valtateiden 2 ja 9 risteysalueen osayleiskaavaan. Kunnanhallitukselle esiteltiin kokouksessa aluevaraussuunnitelman laadinnan nykytilannetta ja pohdittiin kunnan painopisteitä jatkoneuvotteluissa.

KUNNANJOHTAJAN OSALLISTUMINEN KUNTAJOHTAJAPÄIVIIN

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kunnanjohtajan virkavapauden ajalle 8.-9.8.2019 kuntajohtajapäiville osallistumisen vuoksi.

MUUTOSEHDOTUS HALLINTOSÄÄNTÖÖN

Humppilan kunnan hallintosäännön lautakuntia koskevassa 10 §:ssä edellytetään, että lautakunnan puheenjohtajan tulee olla valtuutettu. Valtuutettuja on kuitenkin rajallinen määrä ja varsinkin sellaisissa tapauksissa, joissa valtuutettu eroaa kesken toimikauden, paikan täyttäminen on haastavaa. Rajauksen vuoksi luottamustehtävät kasaantuvat helposti yksittäisille valtuutetuille. Varavaltuutetun hyväksyminen lautakunnan puheenjohtajaksi helpottaisi paikkojen täyttämistä. Kunnanhallitus päätti, että hallintosääntöä ei muuteta. Lautakunnan puheenjohtajan tulee jatkossakin olla valtuutettu.

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN URHEILU- JA PESÄPALLOKENTÄN HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMISESTA

Kunnanhallitus päätti tuoda kunnanvaltuustolle tiedoksi, että tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt valtuustoaloitteen huoltorakennuksen rakentamisesta ja, että asiaa ei otettu teknisen lautakunnan valmisteluun perusteena talouden tasapainottamistoimenpiteet.

PALKATTOMAT VAPAAT 2019

Kunnanhallitus päätti, että henkilöstön pitämistä palkattomista vapaista maksetaan yksi palkallinen vapaapäivä viittä palkatonta vapaata kohti. Viisi palkatonta vapaapäivää tulee kerätä vuoden 2019 aikana. Kunnanhallitus päätti myös, että palkaton vapaa anotaan ja myönnetään vain arkipäivien ajaksi.

WENÄJÄN KARTANON MAANVUOKRASOPIMUS

Kunnanhallitus päätti hyväksyä maanvuokrasopimuksen tehtäväksi kunnan ja maanomistajan välille sekä valtuuttaa kunnanjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kunnan puolesta maanvuokrasopimuksen koskien Venäjän jääkiekkokaukaloa.

TUKI RIIPAN ASEMAN PERUSKORJAUKSEEN

Riipan aseman siirto tuli valitusten vuoksi huomattavasti ennakoitua kalliimmaksi ja Museorautatieyhdistys hakee Humppilan kunnalta tukea asemarakennuksen kunnostustyön loppuun saattamiseen. Humppilan kunta haki Valtiokonttorilta Kerttu Jokisen kuolinpesän omaisuuden luovuttamista kunnalle. Hakemuksessa kunnanhallitus päätti merkitä hakemuksessa perinnön käyttötarkoitukseksi paikallisen kulttuurin tukemisen. Valtiokonttori hyväksyi hakemuksen ja kuolinpesän omaisuus 26875,56 € on tilitetty kunnalle. Omaisuus on rahastoitu ja siitä voidaan myöntää avustuksia kunnanhallituksen päätöksellä. Kunnanhallitus päätti myöntää Kerttu Jokisen rahastosta 3000 € Riipan aseman kunnostukseen ja aseman vihkiäisten kuluihin.

HUMPPILAN VEIKKOJEN HAKEMUS VÄLIAIKAISRAHOITUKSESTA

Humppilan Veikot on hakenut LounaPlussan hankerahoitusta katsomon hankkimiseksi pesäpallo ja yleisurheilukentän käyttöön. Hankkeen kustannukset ovat 18104 € ja kunnan osuus hankkeesta on 2715,60 €. Humppilan kunta päätti myöntää hakemukselle väliaikaisrahoitusta 18104 €. Väliaikaisrahoituksen ehtona on LounaPlussan hallituksen myönteinen avustuspäätös.