Ajankohtaista

02.05.2019

Teknisen lautakunnan päätökset 24.4.2019


TEKNISEN PALVELUSOPIMUSTEN KILPAILUTUS

Teknisen palvelusopimuksista latutyösopimus ja talvikunnossapitosopimukset eli kaavateiden auraus ja hiekoitus päättyvät huhtikuussa v. 2019. Tekninen lautakunta kilpailutti latutyösopimuksen ja talvikunnossapitosopimukset avoimella menettelyllä. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 6 kpl. Sopimukset tehdään kaudelle 2019 – 2022.

Tekninen lautakunta valitsi latutyön ja talvikunnossapidon tuottajat kokonais-taloudellisuuden perusteella. Lumityöhön kunnan kaava-alueilla valittiin R. Rautava Oy. Hiekoitukseen valittiin radan eteläpuolella Tmi Huolto ja Korjaus Tapio Jortikka, ja radan pohjoispuolella R. Rautava Oy. Latutyöhön valittiin Tmi Huolto ja Korjaus Tapio Jortikka. Kirkonkulman kaukalon hoitoon valittiin R. Rautava Oy ja Venäjän kaukalon hoitoon Tero Kero.

KIINTEISTÖNHOITOSOPIMUKSEN KILPAILUTUS

Humppilan kunnan kiinteistöjen kiinteistönhoitosopimus päättyy 30.6.2019. Tekninen lautakunta päätti kilpailuttaa kiinteistönhoitosopimuksen avoimella menettelyllä hinta-laatu-suhteen varmistamiseksi ajalle 1.7.2019-30.6.2022. Tarjoukset pyydettiin kolmelta osa-alueelta. Osa-alueet ovat rakennusten kunnossapito, rakennusten ulkoalueet sekä viher-, leikki- ja muut alueet.

Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui 4 kpl. Kunkin osa-alueen tarjoukset pisteytettiin tarjouspyyntöasiakirjoissa mainittujen valintaperusteiden mukaisesti ja pisteytysten perusteella valittiin kunkin osa-alueen palveluntuottajaksi eniten pisteitä saanut tarjous.

Lautakunta valitsi seuraavat yrittäjät tehtäviin: rakennusten kunnossapito ja rakennusten ulkoalueet: T:mi Huolto- ja Korjaus Tapio Jortikka, viher-, leikki- ja muut alueet: Humppilan kiinteistöpalvelu Oy

URHEILUKENTÄN HOIDON KILPAILUTUS

Tekninen lautakunta päätti kilpailuttaa urheilukentän nurmen hoidon kokonaisostopalveluna. Määräaikaan mennessä ainoa tarjous saatiin Ypäjä Golf Oy:lta, joka valittiin tehtävään.

TOIMINTAPUISTON KILPAILUTUS

Kisakujan toimintapuiston eli Silvalan puiston suunnittelua varten on perustettu työryhmä, joka on tehnyt esimerkkikoosteen alueesta. Työryhmä esitti toimintapuiston kilpailutuksen jakamista kolmeen osioon: pohjarakentaminen, valaistus asennuksineen, sekä leikki- ja liikuntavälineet sekä kalusteet asennuksineen.

Pohjarakentaminen kilpailutetaan kokonaishintaurakkana. Kilpailutus aloitetaan, kun aluesuunnitelma on valmistunut. Valaistuksen hankinta toteutetaan suorahankintana siten, että tarjoukset pyydetään vähintään viideltä toimittajalta. Tarjoukset pyydetään kun aluesuunnitelma on valmistunut.

Leikki- ja liikuntavälineiden sekä kalusteiden kilpailutus toteutettiin avoimella menettelyllä kokonaishintaurakkana Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Tekninen lautakunta teki päätöksen hankkia leikki- ja liikuntavälineet sekä kalusteet asennuksineen kokonaishintaurakkana Puuha Group Oyj:ltä. Yritys tekee myös aluesuunnitelman.

VALTUUSTOALOITE HUMPPILAN URHEILU- JA PESÄPALLOKENTÄN HUOLTORAKENNUKSEN RAKENTAMISESTA

Kokoomuksen valtuustoryhmä oli tehnyt valtuustoaloitteen urheilu- ja pesäpallokentän

huoltorakennuksen rakentamisesta. Aloitteessa on mainittu, että vanha huoltorakennus ei täytä millään kriteereillä nykyajan vaatimuksia eikä mahdollista yhtäaikaista toimintaa eikä tapahtumien järjestämistä.

Kokoomus esitti, että kunta aloittaa urheilukenttää, pesäpallokenttää ja koko aluetta palvelevan huoltorakennuksen suunnittelun välittömästi ja toteuttamisen jo vuoden 2019 toimintakautena. Suunnittelussa tulisi huomioida ja kuulla kaikki alueen käyttäjät esim. urheiluseurat, koulut, päiväkodit ja yhdistykset. Kunnanhallitus valtuutti kokouksessaan teknisen lautakunnan valmistelemaan asiaa. Valmistelussa selvitetään kunnanhallitukselle, onko aloite mahdollista toteuttaa, mahdolliset kustannukset sekä aikataulu.

Tekninen lautakunta päätti, että asiaa ei oteta teknisen lautakunnan valmisteluun talouden tasapainottamistoimenpiteiden vuoksi. Teknisen lautakunnan vuoden 2019 talousarviossa ei ole varauduttu uuteen huoltorakennukseen liittyviin suunnittelu- tai rakentamiskustannuksiin.

RAUTASUONTIEN PAINORAJOITUS

Rautasuon yksityistien tiekunta anoi kunnalta lupaa asentaa Rautasuontielle pysyvä

painorajoitus yhdistelmä 30 tn –rajoitusmerkit kumpaankin päähän Rautasuontietä.

Tekninen lautakunta antoi suostumuksen anotun painorajoitusmerkin asettamiseksi Rautasuontielle Humppilan kunnan alueelle ehdolla, että Loimaan kaupunki antaa suostumuksen painorajoitusmerkkien asettamiseksi, koska osa Rautasuontietä jatkuu Loimaan puolelle.

LEHTOKUJAN JÄTEVESI- JA HULEVESIVERKOSTON KORJAUS

Lehtokujan jätevesiverkoston runkolinja sekä hulevesiverkoston osalta Koivistontien alitus

vaatii saneerausta ja muun alueen hulevesiverkoston osalta tulisi selvittää verkoston kunto ja saneeraustarve. Jätevesiverkoston runkolinja on tietojärjestelmän mukaan betonia ja rakennettu arviolta 1960-70-luvulla. Runkolinjan saneeraukseen on varauduttu teknisen osaston investoinneissa. Tekninen lautakunta päätti kilpailuttaa Lehtokujan jätevesiverkoston runkolinjan sekä hulevesiverkoston saneerauksen sekä Koivistontien alituksen.

RAKENNUSVALVONNAN TAKSA

Rakennusvalvonnan taksa on päivitetty viimeksi v. 2008 ja tuulivoimaloiden osalta v. 2015, joten taksa on tarkoituksenmukaista päivittää. Uuden taksan hinnoittelussa on käytetty vertailupohjana Forssan seudun kuntien vastaavia taksoja. Tekninen lautakunta hyväksyi päivitetyn rakennusvalvonnan taksan siten, että taksa astuu voimaan 1. kesäkuuta. Taksat kokonaisuudessaan löytyvät rakennusvalvonnan verkkosivulta.

YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAISEN MELUILMOITUKSEN TAKSA

Humppilan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa ei ole määritelty erikseen meluilmoituksesta perittävää taksaa, joten taksasta tulee tehdä erillinen päätös. Nykyinen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on hyväksytty v. 2001. Taksa tullaan päivittämään lähiaikoina kokonaisuudessaan yhteistyössä seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun yksikön kanssa.

Tekninen lautakunta päätti Ympäristönsuojelulain 122 § mukaisen meluilmoituksen käsittelystä perittäväksi taksaksi 200 e, mikäli ei kuuluteta lehdessä, ja 600 e, mikäli kuulutetaan lehdessä. Muut maksut peritään nykyisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

MUUT ASIAT

Katuvalaistus tullaan säästösyistä sammuttamaan öisin kesäaikana eli 1.5. - 31.7.2019. Kunnanviraston invaluiskien saneeraus otetaan suunnitteluun, ja esteettömyyteen tullaan kiinnittämään huomiota. Keskustan leikkipaikan aitaaminen otetaan myös työlistalle.