Ajankohtaista

24.04.2019

Kunnanvaltuuston päätökset 17.4.2019


Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen Hämeen kesäyliopistotoiminnan osalta

Hämeen maakuntahallitus on (18.2.2019 § 19) päättänyt, että Hämeen kesäyliopiston toiminta siirretään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimesta perustettavaan tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020. Kesäyliopiston uutta ylläpitämislupaa on haettava opetus- ja kulttuuriministeriöltä 31.5.2019 mennessä.

Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopineet, että Hämeen liitto ylläpitää kesäyliopistoa, tulee jäsenkuntien valtuustojen tehdä päätös kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyliopiston ylläpitämisen osalta, ennen kuin kesäyliopistotoiminta voidaan siirtää uudelle ylläpitäjälle. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi päivitetyn perussopimuksen siten, että se astuu voimaan 1.1.2020 ja korvaa 1.4.2010 voimaan tulleen perussopimuksen.

Maakunnallisen yhteistyön tiivistämistä koskevaan Hämeen liiton kyselyyn annettavat kunnan vastaukset

Hämeen liitto on lähettänyt kuntiin kyselyn, jossa halutaan kuntien vastaavan siihen, tulisiko Kanta-Hämeessä aloittaa maakunnan kattavan sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän valmistelu, mikäli hallituksen suunnittelema reformi ei toteudu.

Maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden uudistamista koskevia lakiesityksiä ei saatu päätökseen, joten Hämeen liiton kyselyyn vastaaminen on ajankohtaista. Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä kunnanhallituksen esittämän lausunnon seuraavalla lisäyksellä: ”Työn lähtökohtana on oltava asukas ja palvelunäkökulma ja kuntien välinen aito ja aktiivinen yhteistyö etsittäessä oikeita tapoja järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Kanta-Hämeen maakunnassa.” Hämeen liitolle lähetetty vastaus löytyy tästä.

Vuoden 2018 henkilöstökertomus

Humppilan kunnan vuoden 2018 henkilöstökertomus on valmistunut ja se esiteltiin valtuustolle kokouksessa. Henkilöstökertomus sisältää tietoja mm. henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista. Kunnanvaltuusto merkitsi henkilöstökertomuksen tiedoksi saaduksi.