Ajankohtaista

23.04.2019

Kunnanhallituksen päätökset 8.4.2019


Vuoden 2018 tilinpäätös

Tilikauden ylijäämäksi muodostui + 114 664,14 e. Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tilinpäätöksen tietoonsa saaduksi ja että tilikauden 2018 tulos 114 664,14 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille. Lisäksi kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitaseen sekä hyväksyi toimintakertomuksen ja jätti tilit ja toimintakertomuksen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.


Vuoden 2018 henkilöstökertomus

Humppilan kunnan vuoden 2018 henkilöstökertomus on valmistunut. Henkilöstökertomus sisältää tietoja mm. henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstökustannuksista, henkilöstön ikääntymisestä, poissaoloista ja työhyvinvoinnista. Kunnanhallitus merkitsi henkilöstökertomuksen tiedoksi saaduksi.


Nuorisovaltuuston edustaja kunnanhallituksen ja –valtuuston kokoukseen.

Humppilan kunnan nuorisovaltuusto on kokouksessaan 6.3.2019 tehnyt aloitteen, jossa se esittää nuorisovaltuuston edustajaa kunnanhallitukseen ja –valtuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella. Aloitetta perustellaan sillä, että nuorisovaltuusto pääsee paremmin seuraamaan kunnan päätöksentekoa ja saa tuotua nuorten näkökulmaa esille.  Kunnanhallitus päätti pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään edustajan, joka voidaan tarvittaessa kutsua kunnanhallituksen kokoukseen, kun siellä käsitellään nuoria koskevia asioita. Edustajan nimeäminen kunnanvaltuuston kokouksiin ei edellytä kunnanhallitukselta erillistä päätöstä.


Kunnanviraston sulkeminen kesällä 2019

Kunnanhallitus päätti, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 31.5.2019 sekä 8.7.-28.7. välisen ajan. Tekninen toimi päivystää sulkuaikana ja sosiaalitoimen päivystyksistä vastaa hyvinvointikuntayhtymä.


Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskija sekä kaatuneitten muistopäivän seppeleen laskijat

Kansallista veteraanipäivää vietetään lauantaina 27.4. Kukkien lasku veteraanien muistokivelle Kirkonkulman koulun pihalla klo 11.30, jonka jälkeen siirrytään lounaalle ja kahvitilaisuuteen palvelukeskus Mäntyrinteeseen klo 12 alkaen.  Kunnanhallitus valitsi seppeleenlaskijaksi Jukka Rouhiaisen.

Kaatuneitten muistopäivää vietetään sunnuntaina 19.5. Kunta ja seurakunta laskevat kaatuneitten muistoksi seppeleet  vuoden 1918 muistomerkille, Sankaripatsaalle ja Karjalaan jääneiden muistoksi. Kunnanhallitus valitsi seppeleiden laskijoiksi Kari Aholan, Marita Ketolan ja Timo Nikkasen.

Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen 1.1.2020 alkaen Hämeen kesäyliopistotoiminnan osalta

Hämeen maakuntahallitus on (18.2.2019 § 19) päättänyt, että Hämeen kesäyliopiston toiminta siirretään Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n toimesta perustettavaan tytäryhtiöön. Tavoitteena on, että kesäyliopistotoiminta siirtyy uudelle ylläpitäjälle 1.1.2020. Kesäyliopiston uutta ylläpitämislupaa on haettava opetus- ja kulttuuriministeriöltä 31.5.2019 mennessä.

Koska Hämeen liiton jäsenkunnat ovat perussopimuksella sopineet, että Hämeen liitto ylläpitää kesäyliopistoa, tulee jäsenkuntien valtuustojen tehdä päätös kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta kesäyliopiston ylläpitämisen osalta, ennen kuin kesäyliopistotoiminta voidaan siirtää uudelle ylläpitäjälle. 

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen päivitetyn perussopimuksen siten, että se astuu voimaan 1.1.2020 ja korvaa 1.4.2010 voimaan tulleen perussopimuksen.


Maakunnallisen yhteistyön tiivistämistä koskevaan Hämeen liiton kyselyyn annettavat kunnan vastaukset

Hämeen liitto on lähettänyt kuntiin kyselyn, jossa halutaan kuntien vastaavan siihen, tulisiko Kanta-Hämeessä aloittaa maakunnan kattavan sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän valmistelu, mikäli hallituksen suunnittelema reformi ei toteudu.

Maakuntauudistusta ja sosiaali- ja terveyshuollon palveluiden uudistamista koskevia lakiesityksiä ei saatu päätökseen joten Hämeen liiton kyselyyn vastaaminen on ajankohtaista. Kunnanhallitus keskustelee vastauksesta lausuntoehdotuksen pohjalta ja päättää valtuuston hyväksyttäväksi lähetettävän vastauksen sisällöstä. Hämeen liitolle lähetetty vastaus löytyy tästä.


Nuorten työllistäminen kesällä 2019 

Määräaikaan mennessä kuntaan tuli 22 kesätyöhakemusta, joista 6 hakijaa oli aiemmin työskennellyt kunnan kesänuorena. Hakijat olivat syntyneet vuosina 2001–2004.

 Kunnanhallitus päätti valita kesänuoriksi suoraan ne 16 hakijaa, jotka eivät ole aiemmin työskennelleet Humppilan kunnalla kesänuorina, suoritti arvonnan kuuden aiemmin Humppilan kunnalla työskennelleen hakijan kesken ja valitsi arvonnalla neljä hakijaa työskentelemään kesänuorena Humppilan kunnalla. Hakijoille on ilmoitettu valinnasta henkilökohtaisesti.