aa
 
 

Jätehuollon neuvonta


 

Jätehuollon neuvonta

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset voivat saada tietoa kuntalaisten oman toiminnan ympäristövaikutuksista, kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta ja varmistaa asianmukainen jätehuolto. Jätehuollon neuvontaa voi saada esimerkiksi verkossa, painetuissa julkaisuissa ja tiedotustilaisuuksissa. 

Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muutoin hyödyksi. Humppilan kunta on yksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n omistajakunnista. Forssan jätelautakunta toimii Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueella alueen kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltomääräysten tavoitteena on edistää jätelain (646/2011) toimeenpanoa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Jätehuoltomääräyksillä on tärkeä asema jätehuollon käytännön toimeenpanossa kunnassa.