aa
 
 

Ajankohtaista


Tekninen Lautakunta 14.3.18 klo. 17.00

 
 

Ajankohtaista

22.02.2018

TUKEA MAKSETAAN HUMPPILALAISILLE YRITYKSILLE JA YHDISTYKSILLE KESÄNUOREN PALKKAAMISESTA


Humppilassa toimiville yrityksille ja rekisteröidyille yhdistyksille maksetaan humppilalaisen kesänuoren palkkaamisesta 200 euron tukiraha seuraavin ehdoin: 

-       tuki koskee vuosina 2001 - 2004 syntyneitä humppilalaisia nuoria

-       nuori palkataan kesätöihin vähintään yhdeksi kuukaudeksi vähintään 50 % työajalle normaalista työajasta

-       yritys tai yhdistys hyväksyttää kunnassa nuorta koskevan tuen 18.5.2018 mennessä

-       samaa nuorta tuetaan vain kerran kesässä, ts. mikäli nuori on ollut myös kunnan kesänuorena, ei hänestä makseta tukea

-       yritys laskuttaa tukirahat kunnalta nuoren palkkakuittia ja laskua vastaan syyskuun 2018 loppuun mennessä.

-       tuki ei koske yrittäjien eikä yhdistyksen/ yrityksen hallituksessa toimivien omaa tai lähisukulaisen lasta